BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

“Kiwa BSK-BBTonline bouwplantoetser”

Bedrijf Specifiek Keurmerk;  het certificaat voor private partijen die bouwplannen toetsen

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de afrondende fase nadert, zien we de contouren van de “legendarische Wet” vorm krijgen. Het feit waar we op korte termijn in de bouw mee te maken krijgen is dat iedereen die betrokken  is bij het bouwproces zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen en processen moet borgen. Primair komt het erop neer dat het aan private marktpartijen is om de wettelijke vereiste bouwkwaliteit en de nadere contractueel vastgelegde afspraken hierover te realiseren. Beoogd wordt een evenwichtig stelsel van private en publieke verantwoordelijkheden zodat de bouwconsument de bouwkwaliteit en de bouwprestaties krijgt waar hij recht op heeft en waar hij voor betaald. Om dit te realiseren zal de rol van kwaliteitsborger zijn intrede doen. Wie deze rol gaat invullen is aan de markt zelf.  Wel dient er rekening mee gehouden te worden dat de kwaliteitsborger onafhankelijk is en dus niet direct betrokken kan en mag zijn bij het ontwerp- en/of het bouwproces.

Omdat de rol van kwaliteitsborger niet voor iedereen is weggelegd vanwege de hoge verantwoordelijkheden en de bijkomende kosten, willen we private marktpartijen tegemoet komen.BBTonline en Kiwa hebben een certificaat ontwikkeld voor organisaties die gebouwontwerpen
en de realisatie hiervan toetsen volgens de certificatie richtlijn “KIWA BSK-BBTonline”


 

Met dit certificaat toont u aan dat u een kwaliteitsborger bij een deel van zijn taken optimaal kunt ondersteunen, waardoor processen efficiënter worden ingericht. Private marktpartijen nemen zelf de verantwoordelijkheid en uiteindelijk worden de kosten gereduceerd en de bouwkwaliteit verhoogd.


Voor wie is het keurmerk bedoeld?

Het keurmerk is zeer geschikt voor:

  • aannemers;
  • architecten;
  • bouwadviseurs;
  • bouwkundigen;
  • bouwkundig tekenaars;
  • bouwplantoetsers;
  • projectontwikkelaars;
  • woningstichtingen.