BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

BBTonline

Het ontstaan van de methodiek BBTonline

Buro BOV is al ruim 30 jaar actief binnen de bouwbranche met (onder andere) het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit. Om dit proces efficiënt en eenduidig te kunnen doen, is vanuit de kennis en expertise de methodiek BBTonline ontwikkeld. Hierdoor heeft Buro BOV zich ontwikkeld tot een totaal-aanbieder op het gebied van bouwplantoetsing en advisering. Door betrouwbaarheid en kwaliteit hoog in het vaandel te hebben staan, zorgt Buro BOV ervoor dat zij continu op de hoogte is en blijft van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied en binnen de wet- en regelgeving zodat de methodiek up-to-date blijft.

BBTonline optimaal in te zetten om de bouwkwaliteit op efficiënte wijze aantoonbaar te maken

Vanaf de ontwerpfase waar nu ook al gecontroleerd wordt of het ontwerp aan de gestelde wettelijke criteria voldoet, kan ook BBTqs ingezet worden. Binnen BBTqs is in één oogopslag op uw beeldscherm te zien aan welke eisen uw ontwerp dient te voldoen en kunt u, indien nodig, uw ontwerp gelijktijdig aanpassen.

“De methodiek is vanwege de intelligente synchronisatie van gegevens tussen de verschillende applicaties dé tool die het toets- en toezichtproces efficiënt maakt”.

Het gebruik van BBTqs resulteert in het op de achtergrond en binnen BBTreview voordefiniëren van een groot deel van de bouwplantoetsing. Zodoende dient een groot deel van de geconstateerde aspecten alleen nog een definitieve beoordeling te krijgen van de bouwplantoetser binnen BBTreview.

Vanuit BBTreview wordt de toezichthouder aangestuurd. Met behulp van BBTcontrol is hij in staat adequaat toezicht te houden en de aspecten vastgesteld door BBTreview in het werk te monitoren, beoordelen en vast te leggen.

Door deze intuïtieve samenwerking binnen de methodiek BBTonline kunt u zaken binnen uw eigen organisatie houden waardoor u processen overzichtelijk houdt mét als resultaat dat u vanuit uw kennis en expertise zaken toetst, controleert en vastlegt en uiteindelijk uw kwaliteit borgt.

Waarom zou u de verantwoordelijkheid niet in eigen hand nemen?

U kunt uzelf steviger in de markt positioneren door zelf, of in samenwerking met derden, aan het Bouwbesluit te toetsen om de bouwkwaliteit te borgen en te documenteren, met als resultaat: het reduceren van onnodige (faal)kosten en langdurige doorlooptijden.

 

 

 

Voordelen van de methodiek zijn:

 • De methodiek is altijd up-to-date.
 • Een efficiëntere toetsing conform de van toepassing zijnde aspecten vanuit de gestelde eisen uit het Bouwbesluit.
 • De bevordering van de onderlinge samenwerking door zaken aan elkaar over te dragen.
 • De bevordering van de onderlinge samenwerking door het delen van kennis en expertise.
 • Een betere onderlinge communicatie hetgeen leidt tot minder onduidelijkheden.
 • Het voorkomen van dubbele werkzaamheden door eenduidig te controleren en te toetsen.
 • Het verhogen van het niveau van de bouwplantoetsing en uiteindelijk een verhoogde bouwkwaliteit.
 • De betrokken partijen verbeteren hiermee hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
 • De processen worden beter gedocumenteerd en up-to-date gehouden.
 • De gegenereerde rapportage vanuit de methodiek is zonder problemen in te dienen bij de kwaliteitsborger.
 • De kwaliteitsborger kan vervolgens onafhankelijk zijn werk doen en hoeft niet zelf (meer) te toetsen.
 • De kwaliteitsborger kan door het verzamelen van de benodigde informatie voor het “as-built dossier” tot een rechtvaardige beoordeling van het gebouwde object komen, zodat een definitieve vergunning kan worden afgegeven en het gebouw in gebruik genomen kan worden.