BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Producten

De producten van BBTonline zijn onder te verdelen in:

  • BBTonline: met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd…
  • BBTqs – dé methodiek die de regelgeving van het Bouwbesluit integreert in het ontwerpproces, zonder dat de ontwerper daadwerkelijk aan het toetsen is
  • BBTreview – dé methodiek – ontwikkeld door en voor toetsers – om bouwplannen gestructureerd en efficiënt 100% te toetsten aan het Bouwbesluit
  • BBTcontrol – dé methodiek waarbij het te realiseren bouwwerk centraal staat om risicogestuurd aspecten in het werk te controleren en vast te leggen…
  • BBTpm – dé methodiek voor de kwaliteitsborger om het “Dossier Bevoegd Gezag” (het opleverdossier) samen te stellen…