BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Wijzigingen BBTonline als gevolg van gewijzigd Bouwbesluit per 24-11-2015

Het Bouwbesluit is per 24-11-2015 gewijzigd (zie onderstaande overzicht):
▪ 3 definities zijn toegevoegd aan artikel 1.1.
▪ 4 artikelen zijn toegevoegd: 5.2-4, 5.2-5, 5.2-6 en 5.2-7
▪ 1 artikel is tussengevoegd: 5.6-2
▪ 3 artikelen zijn hierdoor verschoven: 5.6-2, 5.6-3 en 5.6-4.
Voor de exacte veranderingen verwijzen we u gemakshalve naar Staatsblad 2015 – 425 van 23 november 2015.

Ten aanzien van het gebruik van BBTonline is een nieuwe versie van het Bouwbesluit geplaatst in de database omdat de wijzigingen van het Bouwbesluit (beperkte) gevolgen hebben op de beoordeling van de betreffende artikelen en/of op de beoordeling tot het verkrijgen/verlenen van vergunning.
Ten aanzien van de “Methodieken en standaardteksten en “Vrije teksten” is besloten deze slechts te koppelen aan de laatste versie van het Bouwbesluit (in dit geval dus 24 november 2015).

Wijzigingen methodieken en standaardteksten
Aangezien er een aantal artikelen zijn toegevoegd dienen protocollen en standaardteksten eveneens te worden aangepast. Deze actie wordt automatisch uitgevoerd bij het opstarten van de desbetreffende module. Aangezien de beperkte hoeveelheid (inhoudelijk) gewijzigde en verschoven artikelen is besloten deze wijzigingen NIET te automatiseren. Deze wijzigingen en verschuivingen dienen handmatig te worden uitgevoerd. Slechts de toe- dan wel tussengevoegde artikelen worden verwerkt. Hoe dit mogelijk is kunt u hieronder lezen onder “Wijzigen methodieken en standaardteksten” als uitgelegd bij de wijzigingen van het Bouwbesluit per 1 januari 2015!

Overige aanpassingen
Overige aanpassingen zoals de matrices, de toelichtingen en de teksten ten aanzien van de beoordelingsmethodieken zullen in de loop van de tijd worden aangepast!