BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Wetsvoorstel kwaliteitsborging naar de Tweede Kamer

Eindelijk meer duidelijkheid!
Op vrijdag 8 april heeft de ministerraad op voorstel van Minister Blok ingestemd met het aangepaste Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Wkb voorziet in een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw en een aanscherping van de aansprakelijkheidsregels voor aanneming van bouwwerken.
Het wetsvoorstel voorziet in een gefaseerde inwerkingtreding van de nieuwe regels vanaf 1 januari 2017. Het voorstel van wet en de toelichting erop zijn voor verdere besluitvorming op 15 april 2016 aan de Tweede Kamer toegezonden