BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Wetsvoorstel kwaliteitsborging binnenkort naar de Tweede Kamer

Eindelijk meer duidelijkheid! Op 24 maart 2016 heeft minister Blok een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de voortgang inzake het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen wordt aangegeven. De minister geeft in de brief aan om na jarenlange discussie nu vervolgstappen te zetten. Na gesprekken met partijen hebben deze toegezegd de ambitie en de doelen van het wetsvoorstel te steunen.

De minister geeft verder aan, mede naar aanleiding van het Algemeen Overleg bouwregelgeving op 16 maart 2016, het wetsvoorstel binnenkort aan de Tweede Kamer toe te zenden.

De brief is hier te lezen.