BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Roadshow Kwaliteitsborging – Gewoon Doen

Ik zie u al denken van daar heb je weer zo’n clubje dat mij gaat vertellen wat ik moet doen met kwaliteitsborging. Of nog beter dat ze u vertellen wat vooral niet te doen omdat zij het voor u doen. U heeft ergens wel gelijk maar er is een groot verschil. Wij gaan u niet vertellen “wat u moet doen” maar wij adviseren u over hoe u het zelf kunt doen zodat u simpelweg kosten kunt reduceren.

Daarom zeggen we ook deze Roadshow is VOOR en DOOR partijen die kwaliteit willen borgen!

Op 4 locaties adviseren wij (Kiwa, BBTonline en ROWIQ Advies) u tijdens een informatieve middag over wat uw kansen en mogelijkheden zijn binnen het proces van het borgen van uw bouwkwaliteit.

 

Wie we graag adviseren:

  • Aannemers
  • Architecten
  • Bouwadviseurs
  • Bouwkundigen
  • Bouwkundig tekenaars
  • Bouwplantoetsers
  • Projectontwikkelaars
  • Woningstichtingen

Eigenlijk iedereen vanuit de bouwkolom die in 2018 als de Wet Kwaliteitsborging van kracht is vanuit de regelgeving verantwoordelijk is voor de geleverde bouwkwaliteit.

We merken dat er nu veel vragen zijn over wat er allemaal op ons af komt, “Waaraan moet ik voldoen?”, “Kan en mag ik eigen plannen toetsen?”, “Moet ik certificeren?” maar vooral “Wat zijn de kosten of liever wat levert het op?”.

Tijdens de informatieve middagen willen we u op deze vragen door de presentaties een antwoord geven. Ook willen we ruimte creëren voor interactie waardoor we met elkaar in gesprek gaan.

 

Onderwerpen die we gaan behandelen tijdens de middagen:

BSK (Bedrijf Specifiek Keurmerk). Met het certificaat kan men aan een erkende kwaliteitsborger aantonen dat Kiwa heeft vastgesteld dat zij de processen van ontwerpbeoordeling, vaststellen van uitvoeringsrisco’s en toezichthouden tijdens de uitvoering conform de eisen van de richtlijn “Kiwa BSK – BBTonline bouwplantoetser“ uitvoeren. Daardoor kunnen zij zich sterker in de markt profileren

 

Stand van zaken met betrekking tot de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, hoe het inhoudelijk eruit gaat zien en waar men aan moet gaan voldoen.

 

De methodiek waarmee u gedurende het gehele proces zaken kunt controleren / toetsen aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit. De efficiënte samenwerking van de onderlinge applicaties binnen de methodiek zorgt ervoor alle bevindingen onderling gesynchroniseerd worden. Hierdoor wordt dus dubbel werk voorkomen. De rapportage die gegenereerd wordt vanuit de methodiek is toepasbaar binnen alle toegelaten instrumenten.

 

Borgen van de Bouwkwaliteit kun je en hoef je niet alleen te doen,
daarom is samenwerking en delen van kennis en ervaring nu
van groot belang.   

Het belangrijkste is dat we als gevolg van de Wet kwaliteitsborging echt niet anders gaan bouwen maar anders gaan denken en zaken gaan documenteren. Het is een mind setting. Het borgen van uw bouwkwaliteit vanaf ontwerpfase tot aan het afgeven van de verklaring dat het gebouwde object vanuit een gerechtvaardigd vertrouwen voldoet aan de gestelde eisen. Er is geen ontkomen aan, de bouwsector zal hieraan moeten voldoen. Door processen nu in te richten en op te pakken kunt u straks het verschil maken en uw organisatie beter op de kaart zetten.

Data van de bijeenkomsten:

Dinsdagmiddag 23 mei: Van der Valk Hotel – Zwolle
Dinsdagmiddag 30 mei: Hotel  De Cantharel – Apeldoorn
Dinsdagmiddag 13 juni: Evoluon – Eindhoven
Dinsdagmiddag 20 juni: Herberg Vlietzigt – Rijswijk

Wilt u bij een van de bijeenkomsten aanwezig zijn meld u dan aan

Door samen zaken op te pakken en in te richten kunnen we onze bouwkwaliteit optimaal en efficiënt borgen.

Deze middagen organiseren wij voor u dus kom langs en stel uw vragen. Wij ontvangen u graag.