BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Roadshow 2017 Kwaliteitsborging

Op 13 juni zijn we in het Evoluon te Eindhoven gestart met de Roadshow Kwaliteitsborging Gewoon Doen!!

De deelnemers werden in de lobby van het Evoluon door Frank Goossens
(Commercieel directeur) BBTonline, ontvangen waarna men onder het genot van
een goed verzorgde, gezonde lunch ruimte had om met elkaar kennis te maken.   

De deelnemers kwamen uit diverse takken van de bouwwereld.

Hierdoor kregen we toch wel een beeld van hoe men vanuit de verschillende hoeken tegen
de kwaliteitsborging aan kijkt en wat de meningen hierover zijn.
Men is sceptisch maar toch enigszins positief.

Het doel van de Roadshow is de aanwezigen door middel van een drietal presentaties op de hoogte te brengen over wat de
kwaliteitsborging gaat betekenen voor de bouw en wat de kansen en mogelijkheden zijn voor de partijen die hierbij
betrokken zijn.

Rond de klok van 13.00 uur zijn we begonnen met de presentaties.

De eerste presentatie werd gegeven door de heer drs. Willem Englebert (Certificatiemanager gebouwde omgeving) van
SKW certificatie. Onderwerpen die hij heeft belicht waren onder andere:

  • De stand van zaken met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
  • De BRL 5019 en de mogelijkheid voor marktpartijen om gecertificeerd de kwaliteitsborger te ondersteunen.

 

Door afwezigheid van de heer ing. Raymond von den Benken (Directeur) heeft mevrouw Sigrid Heusdens namens
ROWIQ ADVIES vervolgens een presentatie gegeven. De onderwerpen die zij heeft toegelicht waren onder andere:

  • Hoe eigen werk te borgen, hoe een borgingssysteem op te zetten en wat de relatie is met de kwaliteitsborger.

 

Na een korte pauze heeft de heer ing. Gijs-Jan Kragting (Directeur) Buro BOV een presentatie gegeven over de
Methodiek BBTonline. Onderwerpen die hij tijdens de presentatie heeft toegelicht waren onder andere:

  • Welke toetsmethodiek binnen dit proces optimaal inzetbaar is door zowel partijen die de
    kwaliteitsborger ondersteunen als de kwaliteitsborger (BBTonline).
  • Welke applicaties er beschikbaar zijn binnen de methodiek BBTonline.
  • De visie van BBTonline over hoe men efficiënt de methodiek in kan zetten binnen het proces van
    het borgen van de bouwkwaliteit.

 

We hopen dat we de aanwezigen door de presentaties,  antwoorden op de gestelde vragen en discussies
die ontstonden een duidelijk beeld hebben kunnen geven over de aankomende Wet en zeker de
mogelijkheden die er zijn binnen de kwaliteitsborging.

Na de vakantie zijn er nog 3 locaties waar we deze Roadshow gaan geven.

U bent van harte welkom om u vragen te stellen en uw mening te ventileren.