BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Onderzoek naar stelselwijziging Kwaliteitsborging bouw

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is de naam van een nieuwe wetgeving voor de bouwsector die in werking zal treden.
Deze stelselwijziging zal een verschuiving van verantwoordelijkheden binnen de bouwkolom betekenen, concreet gezegd zullen gemeenten niet meer gaan toetsen en inspecteren op de eisen uit het Bouwbesluit. Lees meer