BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten BBTonline

Nieuws

 • Aanpassingen BBTreview – versie 5.2.0 (geplaatst op: zaterdag, 22 december 2018) Aanpassingen ‘Toetsen op afdelingsniveau’ Vanuit de menukeuze ‘Projecten > Gehele afdeling/scope beoordelen’ is het nu mogelijk om een afdeling als ‘geheel’ te beoordelen (zie figuur 1). Let op dat de keuze ‘Geheel afdeling …’ is aangevinkt. Ook de editmogelijkheden van de toelichting zijn uitgebreid overeenkomstig het standaard toelichtingenvenster dan wel de uitgebreide editor. figuur 1 Een beoordeling ...
 • Versie 5.2.0, 22 december 2018 (geplaatst op: zaterdag, 22 december 2018) toetsen op ‘afdelingsniveau’ toegevoegd (vereist aanpassing van de afdruklayout!) afdrukopties aangepast en uitgebreid voorafgaand aan het afdrukken wordt gecontroleerd op NIET gecheckte artikelen; als deze worden aangetroffen dan wordt dit gemeld! eventueel toch afdrukken voorziet de toelichting (vooraf) van de boodschap “NIET GECHECKT! “ een project is vanuit het projectenoverzicht pas te kopiëren als het actief (geselecteerd) is “bugje” in ...
 • Versie 5.1.0, 2 juli 2018 (geplaatst op: maandag, 2 juli 2018) wijzigingen Bouwbesluit per 1 juli 2018 (artikel 6.10, lid 2) toegevoegd privacy-gevoelige tabellen versleuteld toetsintensiteit gekoppeld aan te kopiëren toelichting wijzigingen Bouwbesluit per 1 januari 2018 toegevoegd bug inzake inactief zijn protocollen en standaardteksten opgelost protocollen en standaardteksten losgekoppeld van de standaard (nu losse module H) kopiëren van standaardteksten vereenvoudigd en intuïtiever gemaakt (zie ook direct hieronder) kopiëren van toelichtingen uit referentieprojecten ...
 • Nieuwsberichten BBTonline (geplaatst op: dinsdag, 2 januari 2018) Vanaf nu zullen de nieuwberichten puur inhoudelijk over BBTonline gaan. Zodoende kunt u informatie verwachten over updates, nieuwe functies en ‘tips & tricks’. Voor nieuws inzake de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en aanverwante artikelen verwijzen wij u graag naar de nieuwsberichten als gepubliceerd onder Buro BOV.
 • De methodiek BBTonline (geplaatst op: woensdag, 4 oktober 2017) BBTonline is ontwikkeld door Buro BOV, dat al ruim 30 jaar actief is binnen de bouwbranche. Met haar specialisme ‘bouwregelgeving’ worden (onder andere) bouwplannen getoetst aan het Bouwbesluit. Om deze werkzaamheden efficiënt en eenduidig te kunnen uitvoeren, is vanuit de kennis en expertise de methodiek BBTonline ontstaan. Het borgen van de bouwkwaliteit wordt steeds meer een ...
 • Roadshow Bouwen – Borgen – Besparen Gewoon doen !! (geplaatst op: maandag, 11 september 2017) Een Roadshow bedoeld voor en door partijen die eigen bouwkwaliteit willen borgen Tijdens deze informatieve middag wordt u meegenomen om samen te kijken welke mogelijkheden er voor u en uw organisatie zijn met betrekking tot het borgen van uw bouwkwaliteit. Deelnemende partijen aan deze Roadshow zijn:   Door nu te starten wordt u een belangrijke schakel zijn binnen het borgingsproces! Datum & Locatie: Dinsdagmiddag 19 ...
 • Debat over kwaliteitsborging in de bouw (verslag) (geplaatst op: dinsdag, 4 juli 2017) bron: Eerste Kamer der Staten Generaal. 4 juli 2017 De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met dit wetsvoorstel komt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de preventieve toetsing door het bevoegd gezag aan de bouwtechnische voorschriften te vervallen. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de ...
 • Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen de totstandkoming: (geplaatst op: maandag, 26 juni 2017) We naderen de eindfase van de totstandkoming van de “legendarische” Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen. Maar hoe ontstaat een wet eigenlijk en wat is de procedure? Hoe verloopt de procedure dan met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? bron: Rijksoverheid.nl  Hoe komt een wet tot stand stap voor stap? De regering maakt wetten in samenwerking met de ...
 • Roadshow 2017 Kwaliteitsborging (geplaatst op: woensdag, 14 juni 2017) Op 13 juni zijn we in het Evoluon te Eindhoven gestart met de Roadshow Kwaliteitsborging Gewoon Doen!! De deelnemers werden in de lobby van het Evoluon door Frank Goossens (Commercieel directeur) BBTonline, ontvangen waarna men onder het genot van een goed verzorgde, gezonde lunch ruimte had om met elkaar kennis te maken.    De deelnemers kwamen uit diverse takken ...
 • Roadshow Kwaliteitsborging – Gewoon Doen (geplaatst op: woensdag, 7 juni 2017) Een roadshow bedoeld voor en door partijen die kwaliteit borgen Tijdens 4 informatieve middagen wordt u meegenomen om samen te kijken welke mogelijkheden er voor u en uw organisatie zijn met betrekking tot kwaliteitsborging en het borgen van uw kwaliteit. Deelnemende partijen aan deze Roadshow zijn: Door nu te starten zult u een belangrijke schakel zijn binnen het borgingsproces! Data & Locaties: Dinsdagmiddag 13 juni: Evoluon Eindhoven Dinsdagmiddag 19 ...
 • Aannemers opgelet! Meer aansprakelijkheid door wijziging Burgerlijk Wetboek (geplaatst op: woensdag, 7 juni 2017) bron: Instituut voor Bouwkwaliteit (IBR) – Evelien Bruggeman De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigt het Burgerlijk Wetboek op een aantal punten. Niet al deze wijzigingen zijn “dwingendrechtelijk van aard”, of wel, van een deel van de BW-wijzigingen kan en mag contractueel worden afgeweken. Het Instituut voor Bouwkwaliteit geeft een overzicht van de wijzigingen, waarbij is ...
 • Efficiëntie, het toetsingsproces en de WKB… (geplaatst op: dinsdag, 30 mei 2017) Door de komst van de Wet kwaliteitsborging zal de preventieve bouwplantoetsing bij de gemeente komen ter vervallen. Hierdoor dienen private partijen dit zelf op te gaan pakken en aantoonbaar te maken dat het uiteindelijke gebouwde object met gerechtvaardigd vertrouwen voldoet aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit. Het toetsingsproces gaat hierdoor veranderen en zal als rode draad door ...
 • Hoe onafhankelijk kan en moet onafhankelijk zijn… (geplaatst op: dinsdag, 23 mei 2017) Artikel van Haje van Egmond in omgeving in de Praktijk In de discussie rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is de positie van de kwaliteitsborger al vanaf het begin een discussie. Was het oorspronkelijk nog de bedoeling om een kwaliteitsborger zijn werk te laten doen vanuit een ‘onafhankelijke positie’, bijvoorbeeld binnen een bouwbedrijf, de uiteindelijke ...
 • Roadshow Kwaliteitsborging – Gewoon Doen (geplaatst op: dinsdag, 25 april 2017) Ik zie u al denken van daar heb je weer zo’n clubje dat mij gaat vertellen wat ik moet doen met kwaliteitsborging. Of nog beter dat ze u vertellen wat vooral niet te doen omdat zij het voor u doen. U heeft ergens wel gelijk maar er is een groot verschil. Wij gaan u niet ...
 • Wet kwaliteitsborging: stand van zaken (geplaatst op: woensdag, 8 maart 2017) De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, hoe zat het ook alweer: Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in ...
 • Wet Kwaliteitsborging door de Tweede Kamer (geplaatst op: woensdag, 1 maart 2017) bron site Ibk artikel van Hajé van Egmond Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Tegen stemden PVV, Groen Links, Partij voor de Dieren, CU, 50plus, SP en Bontes / Van Klaveren. De overige partijen stemden voor. Tegelijk met de Wet werden amendementen ...
 • Behandeling Wetsvoorstel kwaliteitsborging het vervolg (geplaatst op: maandag, 20 februari 2017) Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft sinds enkele weken de portefeuille van Minister Blok overgenomen (nadat Minister Blok op zijn beurt de portefeuille van de “opgestapte” Minister van der Steur heeft overgenomen). Het eerste optreden van Minister Plasterk was de 2e termijn van de plenaire behandeling voor de Wkb. Een mooi dossier om mee te beginnen. Binnen nog geen 40 minuten was dit ...
 • Behandeling Wkb in de Tweede Kamer 2e termijn (geplaatst op: maandag, 13 februari 2017) De tweede termijn inzake de behandeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staat gepland! Donderdag 16 februari vanaf 19:30 uur is een half uur gereserveerd. Slechts een half uur terwijl in de eerste termijn men er na ruim vier uur nog niet uitkwam. Wat is er achter de schermen in de Tweede Kamer gebeurt vraagt u zich dan wellicht af? Pieter Plass, ...
 • “Kiwa BSK – BBTonline bouwplantoetser” (Bedrijf Specifiek Keurmerk) (geplaatst op: maandag, 6 februari 2017) Het keurmerk voor private partijen die bouwplannen toetsen Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de afrondende fase nadert, zien we de contouren van de toch wel legendarische Wet vorm krijgen. Het feit waar we op korte termijn in de bouw mee te maken krijgen is dat iedereen die betrokken is bij het bouwproces zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen en ...
 • Behandeling Wkb in de Tweede Kamer (geplaatst op: donderdag, 19 januari 2017) Wordt 2017 het jaar waarin we eindelijk duidelijkheid krijgen over de Wet kwaliteitsborging? Op 18 januari was de plenaire behandeling van de Wet binnen de Tweede Kamer. Vol verwachting hebben we de plenaire vergadering aanschouwd. Het was als een film zonder eind. Belangrijkste punten die besproken zijn waren: de veel te hoge leges die gemeentes berekenen, de rol van het bevoegd ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *