BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Kwaliteitsborging… geen ontkomen aan!

2016 wordt voor wat betreft de Wet kwaliteitsborging in de bouw een spannend jaar. Dit jaar wordt namelijk duidelijk hoe de wet er uit komt te zien.

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen worden een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de functie ‘kwaliteitsborger’ geïntroduceerd. Wie de kwaliteitsborger gaat worden is aan de markt, wellicht bent u het die deze rol gaat opeisen.

Kwaliteitsborger: een uitgesproken mogelijkheid uzelf te onderscheiden!

Wat moet er gebeuren voor u als kwaliteitsborger kunt en mag starten? Om dat te bezien dienen we eerst vast te stellen wat kwaliteitsborging precies is. Vanuit de Wet: “Het op basis van toegelaten instrumenten en erkende kwaliteitborgers aantoonbaar vaststellen dat een bouwwerk (als ‘eindproduct’) voldoet aan het Bouwbesluit.”

Onder ‘instrument’ wordt verstaan de toegepaste beoordelingsmethodiek (bijv. BRL 5019). De ‘kwaliteitsborger’ is een persoon of een organisatie die gerechtigd is het betreffende instrument toe te passen. Binnen elk instrument staat het ‘aantoonbaar voldoen’ aan het Bouwbesluit centraal.

Om de kwaliteitsborger optimaal te ondersteunen bij zijn werkzaamheden, zijnde de conformiteit van het bouwwerk aan het Bouwbesluit beoordelen en vastleggen, is BBTonline dé methodiek.

BBTonline bestaat uit twee applicaties, te weten:

  • BBTqs: stelt het ontwerp centraal: versnelt het ontwerpproces en optimaliseert de kwaliteit van het ontwerp;
  • BBTreview: stelt de regelgeving centraal: bouwplannen worden gestructureerd en efficiënt geborgd (getoetst) aan het Bouwbesluit.

De ontwerper ondersteunt met BBTqs de kwaliteitsborger. Deze bevestigt de bevindingen van de ontwerper en maakt de toetsing compleet met BBTreview. De gedachte achter BBTonline is namelijk het bieden van een optimale ondersteuning met als eindresultaat de kwaliteit van het bouwwerk vast te leggen c.q. te borgen.

Voor meer info bekijk onze website(s):
BBTonline
Buro BOV

3 reacties op “Kwaliteitsborging… geen ontkomen aan!”

    1. De rol van de kwaliteitsborger bestaat er uit om tijdens de ontwerpfase toe te zien op het naleven van de bouwregelgeving (hoofdzakelijk Bouwbesluit) en tijdens de uitvoering toezicht te houden (risicogestuurd).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.