BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Kwaliteitsborging en aansprakelijkheid

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen beoogt minister Blok meerdere doelen: de kwaliteit van de bouw beter borgen en de positie van de bouwconsument versterken. Dat laatste moet worden bereikt door een betere verdeling van de aansprakelijkheid én door de bouw meer vraaggericht te maken. Deze beschouwing gaat in op een aantal opvattingen over de voorgestelde verandering op het vlak van de aansprakelijkheid. Eerst komen aan de orde de wetstekst en opvattingen daarover in de bouwwereld, vervolgens wordt ingegaan op de reactie van enkele juristen. Lees meer