BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Kwaliteit levert geld op

Van Cobouw overgenomen: 1 maart 2016 (BouwAdvies Instituut)

Begin dit jaar heeft minister Blok de “Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen” van het EIB aan de Tweede Kamer verstrekt. De extra inspanningen die de markt moet gaan leveren in het kwaliteitsborgingssysteem gaat zijn vruchten afwerpen. De besparing voor ons allemaal bedraagt jaarlijks zo’n 100 miljoen euro, en het ziet er eindelijk dus naar uit dat de Wet Kwaliteitsborging er gaat komen.

Leges
De legesdiscussie zal nog wel even voortduren. Het EIB heeft de gevolgen hiervan niet meegerekend. Het gaat volgens het EIB om een verdelingskwestie, waarbij de voordelen voor de een het spiegelbeeld zijn van de nadelen voor de ander. Voor gemeenten geldt dat ingeleverd gaat worden op de bouwleges als netto inkomstenbron. Het EIB beredeneert dat meer dan de helft van de legesopbrengsten niet wordt besteed aan de omgevingsvergunning verlening. Met de Private kwaliteitsborging wordt doorrekening van werkelijk gemaakte kosten bevorderd door de marktwerking, zo stelt het EIB.

Prikkels
De prikkels die worden gegeven voor het leveren van kwaliteit, zijn volgens het EIB:

  • sancties bij het niet juist toepassen van instrumenten en bij nalatigheid door de kwaliteitsborger;
  • de blijvende aansprakelijkheid van de bouwer na oplevering;
  • de verplichte vastleggingen van werkzaamheden gedurende de bouw en dossiervorming;

Niet alleen door de aanstaande wet is kwaliteitsborging actueel. Opdrachtgevers vragen er bij aanbestedingen nu al expliciet om. Maar bovendien kun je met kwaliteit het verschil maken. Het levert je iets op. Kwaliteitsborging wordt meer dan nu een middel om de kwaliteit van de bouwwerken te vergroten, de faalkosten te verminderen, en een bewijsmiddel om de deugdelijkheid van het bouwwerk aan te tonen. Dit om latere juridische claims en kosten te vermijden.

De meeste partijen zijn het waarom al voorbij, en zijn een stap verder beland bij het hoe.  Hoe pakken we kwaliteitsborging op een praktische wijze aan?

Hoe te beginnen?
Je begint niet. Je bent namelijk al begonnen, of je nou opdrachtgever of aannemer bent. Als opdrachtgever toets je altijd al op een bepaalde manier of je krijgt waarvoor je betaalt. En als aannemer ontleen je je bestaansrecht aan je eerder geleverde prestaties die je koestert en graag wilt uitbouwen.

5 praktische tips
Houd vast dat je niet vanaf nul begint bij het lezen van de bijgaande 5 praktische tips die je helpen bij  het gestructureerd werken aan kwaliteitsborging. Ga uit van wat je weet, wat je hebt en wat je doet.

  1. Laat je informeren Kijk op relevante sites, zoals bijvoorbeeld die van het Instituut voor Bouwkwaliteit http://www.stichtingibk.nl/. Lees vakbladen, informeer bij brancheverenigingen, bezoek seminars, workshops en beurzen. Communiceer hier vooral met elkaar hierover. Niet alleen via social media, maar ook gewoon via social koffie.
  2. Geef betekenis aan kwaliteitsborging Laat niet alles wat je hoort en leest los op je eigen organisatie. Geef je eigen definitie aan kwaliteit, gebaseerd op jouw eigen expertise in relatie tot de markt. Stel je de vraag waarom je zo goed bent.
  3. Wat doe je al? Welke inspanningen verricht je organisatie, en wat is je eigen betekenis hier in? Sta even stil bij wat je al doet wat bepalend is voor jouw kwaliteit. Niet te lang, er schiet je vrij snel wel het nodige te binnen. Heb je een idee van wat het je kost?
  4. Wat doet je opdrachtgever? Probeer je in te leven in je opdrachtgever, en stel je dan dezelfde vraag. Wat wordt er allemaal door de opdrachtgever georganiseerd en geïnvesteerd om de waarde te beoordelen van wat jij levert? Heb je idee wat dit hem kost?
  5. Trek je plan Schrijf de vragen op die nu naar boven zijn gekomen. Dit zijn jouw kapstokhaken, jouw eigen wegwijzers. Ze helpen je koers te houden als Minister Blok straks een vreemd konijn uit zijn hoed tovert, of als je opdrachtgever er over begint. Trek je plan met wat je nu weet en wat je wilt. En laat het ons weten, we helpen je graag verder!

Vruchten plukken
In eerdere bijeenkomsten van het BouwAdvies Instituut zijn organisatorische en financiële gevolgen van Private Kwaliteitsborging aan de orde geweest. Behalve adviseurs en grotere  opdrachtgevers is slechts een beperkt aantal aannemers hiermee bezig. Daarom wil het BouwAdvies Instituut een platform bieden, gericht op kennisdeling en samenwerking. Met als doel om de berekende maatschappelijke besparing als plukbare vruchten bereikbaar te maken voor zowel de opdrachtgever als de bouwer.