BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

KIWA BSK-BBTonline bouwplantoetser (Bedrijf Specifiek Keurmerk)

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de afrondende fase nadert, zien we de contouren van de toch wel legendarische Wet vorm krijgen.

Het feit waar we op korte termijn in de bouw mee te maken krijgen is dat iedereen die betrokken is binnen het bouwproces zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen en processen moet borgen.

Primair komt het erop neer dat het aan private marktpartijen is om de wettelijke vereiste bouwkwaliteit en de nadere contractueel vastgelegde afspraken hierover te realiseren. Beoogd wordt een evenwichtig stelsel van private en publieke verantwoordelijkheden zodat de bouwconsument de bouwkwaliteit en de bouwprestatie krijgt waar hij recht op heeft en waar hij voor betaald.

Om dit te realiseren zal de rol van kwaliteitsborger zijn intrede doen. Wie deze rol gaat invullen is aan de markt zelf. Wel dient er rekening mee gehouden te worden dat deze rol onafhankelijk is en er niet direct betrokken kan en mag zijn binnen het bouwproces. Gezien de rol van kwaliteitsborger niet voor iedereen is weggelegd door de verantwoordelijkheden en de kosten die hierbij komen kijken willen we de private marktpartijen tegemoetkomen. BBTonline en Kiwa hebben een certificering ontwikkeld voor organisaties die gebouwen ontwerpen en de realisatie er van toetsen. Met een certificering als “Kiwa BSK-BBTonline bouwplantoetser” toont u aan dat u een kwaliteitsborger optimaal kunt ondersteunen bij (een deel van) zijn taken zodat processen efficiënter worden ingericht. Private marktpartijen nemen zelf de verantwoordelijkheid en uiteindelijk kunnen de kosten worden gereduceerd en de bouwkwaliteit worden verhoogd. 

kiwa-logobbtonline-logo
Het certificaat is zeer geschikt voor:

architecten, bouwkundig tekenaars,

 aannemers, projectontwikkelaars,

bouwkundig adviseurs, woningstichtingen,

 bouwkundigen en bouwplantoetsers

Het certificaat maakt aantoonbaar dat het kwaliteitsbeheersingssysteem binnen uw organisatie op orde is.


Let wel: het is geen ‘brevet’ om zelf kwaliteitsborger te mogen zijn!


Vergroot uw marktkansen door aan te tonen dat de wijze waarop uw organisatie haar bouwkwaliteit beheerst,
Afbeelding1u tot een partij  maakt die de erkende kwaliteitsborger optimaal kan ondersteunen bij zijn taken.

 Benieuwd naar de mogelijkheden van de certificatie- richtlijn “Kiwa BSK-BBTonline bouwplantoetser” voor uw organisatie? Kom dan op 7 februari 2017 naar de BSK bijeenkomst en laat u informeren zodat uw organisatie kan starten met de inrichting van het kwaliteitsbeheersysteem.

Door zaken nu op te starten kunt u kosten reduceren, 
processen efficiënter inrichten en 
de bouwkwaliteit verhogen.