BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

“Kiwa BSK – BBTonline bouwplantoetser” (Bedrijf Specifiek Keurmerk)

Het keurmerk voor private partijen
die bouwplannen toetsen

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de afrondende fase nadert,
zien we de contouren van de toch wel
legendarische Wet vorm krijgen.

Het feit waar we op korte termijn in de bouw mee te maken krijgen is dat iedereen die betrokken is
bij het
bouwproces zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen en processen moet borgen.

Primair komt het erop neer dat het aan private marktpartijen is om de wettelijke vereiste bouwkwaliteit
en de
nadere contractueel vastgelegde afspraken hierover te realiseren. Beoogd wordt een
evenwichtig stelsel van
private en publieke verantwoordelijkheden zodat de bouwconsument de
bouwkwaliteit en de bouwprestaties
krijgt waar hij recht op heeft en waar hij voor betaald.

Om dit te realiseren zal de rol van kwaliteitsborger zijn intrede doen. Wie deze rol gaat invullen
is aan de
markt zelf. Wel dient er rekening mee gehouden te worden dat de kwaliteitsborger
onafhankelijk is en dus niet direct betrokken
kan en mag zijn bij het ontwerp- en/of het bouwproces.

Omdat de rol van kwaliteitsborger niet voor iedereen is weggelegd vanwege de hoge
verantwoordelijkheden
en de bijkomende kosten, willen we private marktpartijen tegemoet komen.

BBTonline en Kiwa hebben een certificaat ontwikkeld voor organisaties die gebouwontwerpen
en de realisatie hiervan toetsen volgens de
certificatie richtlijn “KIWA BSK-BBTonline”.

Met dit certificaat toont u aan dat u een kwaliteitsborger bij een deel van zijn taken optimaal kunt
ondersteunen,
waardoor processen efficiënter worden ingericht. Private marktpartijen nemen zelf
de verantwoordelijkheid
en uiteindelijk worden de kosten gereduceerd en de bouwkwaliteit verhoogd.

Het certificaat is zeer geschikt voor:
● Architecten,
● Bouwkundig tekenaars,
● Aannemers,
● Projectontwikkelaars,
● Bouwadviseurs,
● Woningstichtingen,
● Bouwkundigen,
● Bouwplantoetsers.

 
Het keurmerk (Kiwa BSK – BBTonline bouwplantoetser) maakt aantoonbaar dat het
toetsingsproces binnen uw organisatie op orde is.
Let wel! Het is geen brevet om kwaliteitsborger te mogen zijn.

Interesse of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op:
Kiwa:
          Arjen van der Drift,                                         Francois van Twist (sales),
arjen.van.der.drift@kiwa.nl                                 francois.van.twist@kiwa.nl
088 998 46 06                                                      088 998 44 34

BBTonline:
Frank Goossens                                                    Gijs-Jan Kragting 
f.goossens@bov.nl                                               g.kragting@bov.nl
06 40 87 00 80                                                      076 504 04 32