BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Instrumenten (in ontwikkeling) voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Momenteel zijn er diverse pilots, vooruitlopend op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, gaande. De bedoeling is dat er ervaring wordt opgedaan, met name over het toegepaste instrument. Deze pilots worden uitgevoerd op basis van (in ontwikkeling zijnde) instrumenten. Op de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit staat een overzicht van de instrumenten die op dit moment  gebruikt worden en welke nog in ontwikkeling zijn.

Onderstaande informatie is door de ontwikkelaars van de desbetreffende instrumentontwikkelaars verstrekt: