BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Eerste Nederlandse woning door PlanGarant onder private kwaliteitsborging met behulp van BBTonline

Een zeer mooi resultaat behaald door onze gewaardeerde partner PlanGarant

Door het inzetten van onze methodiek BBTonline tijdens het borgingsproces hebben ze bewezen dat de applicatie BBTreview “de tool” is die optimaal ingezet kan worden binnen de kwaliteitsborging

Bron: Gemeente Voorst 7 juni 2016

In Twello is de eerste woning in Nederland, die met Plangarant gebouwd is, onder Private Kwaliteitsborging opgeleverd. Met de komst van de wet Private Kwaliteitsborging (waarschijnlijk in Afbeelding12017) gaat er veel veranderen in bouwend Nederland. Gemeenten gaan geen toezicht meer houden op de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit en toetsen hier ook niet meer op. Aannemers worden meer dan nu het geval is aansprakelijk gehouden voor de bouwkundige kwaliteit. Een aannemer, maar ook de architect, zal ervoor moeten zorgen dat hij zeker weet dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Met dit proces wil de wetgever de kwaliteit voor de kopers of initiatiefnemers vergroten onder het motto ´U krijgt wat u koopt´. Eind 2015 is de gemeente Voorst een pilot gestart met Plangarant uit Bergschenhoek en bouwbedrijf Koerkamp in Twello. Plangarant is op dit moment één van de kwaliteitsborgers die met een goedgekeurd instrument (TIS) de toezichttaak kan uitvoeren. 

Primeur voor pilot met enkele woning
Gemeente Voorst heeft eind 2015, vooruitlopend op de nieuwe wet Private Kwaliteitsborging (wet PKB), het initiatief genomen om samen met een plaatselijk bouwbedrijf en een zogenaamde ‘kwaliteitsborger’ een pilot voor een enkele woning te starten. Er draaien nu landelijk pilots met grote woningbouwprojecten in het westen en het zuiden van Nederland, maar een pilot met een enkele woning is nog niet eerder uitgevoerd terwijl hier wel behoefte aan is. 

Overeenkomst met onafhankelijke kwaliteitsborger
Nu wordt de toetsing van bouwplannen aan het Bouwbesluit (de wet) en het toezicht op de bouwplaats uitgevoerd door de gemeente. Daarbij zijn verschillende contactmomenten mogelijk om zaken te bespreken en als dit nodig is om tot oplossingen te komen. In het nieuwe model (waarschijnlijk medio 2017) worden bouwplannen alleen door de gemeente getoetst op omgevingsveiligheid, bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand. De bouwtechnische kant van de beoordeling gebeurt dan door private marktpartijen. De opdrachtgever gaat dan dus een overeenkomst aan met de onafhankelijke kwaliteitsborger. Nadat het bouwplan goedgekeurd is door zowel de gemeente als de private kwaliteitsborger wordt de Omgevingsvergunning verleend. Tijdens de bouw houdt de gemeente dan alleen toezicht op de ruimtelijke aspecten van het bouwen en bewaakt de kwaliteitsborger de bouwtechnische kant. 

Eerste ervaringenplangarant
De eerste ervaringen worden zichtbaar nu de woning van de pilot in het plan ‘Achter het Holthuis’ in Twello klaar is. Volgens aannemer Hans Groot Koerkamp zijn de eerste resultaten bemoedigend: ´Organisatorisch vraagt deze manier van werken een stevige inzet van alle partijen maar de medewerkers op de bouw zijn trots op de kwaliteit die zij leveren´. Wethouder Arjen Lagerweij reikte op 1 juni 2016 het ´Certificaat Goed Gebouwd´ uit aan Bouwbedrijf Koerkamp. Op haar beurt mocht de gemeente in de persoon van de wethouder het As-Built-Dossier van Plangarant in ontvangst nemen. Gemeente Voorst gaat nu, vanuit de nieuwe landelijke wetgeving, de eigen processen beoordelen. Enkele vraagstukken, zoals legeskosten, moeten nog beantwoord worden. Nadat het bouwwerk opgeleverd is, is de gemeente het bevoegd gezag. Ook als het gaat om de bouwtechnische kwaliteit van de bestaande bouw, terwijl de aannemer aansprakelijk blijft voor mogelijke bouwtechnische onvolkomenheden. Binnenkort vindt de eindevaluatie met betrokken partijen plaats.