BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

De methodiek BBTonline

BBTonline is ontwikkeld door Buro BOV, dat al ruim 30 jaar actief is binnen de bouwbranche. Met haar specialisme ‘bouwregelgeving’ worden (onder andere) bouwplannen getoetst aan het Bouwbesluit. Om deze werkzaamheden efficiënt en eenduidig te kunnen uitvoeren, is vanuit de kennis en expertise de methodiek BBTonline ontstaan.

Het borgen van de bouwkwaliteit wordt steeds meer een proces waar niemand aan ontkomt. Alleen door zaken als team uit te voeren door efficiënter samen te werken en vooral door zaken vast te leggen, kunnen we de bouwkwaliteit verhogen.

Vanaf de ontwerpfase waar nu ook al gecontroleerd wordt of het ontwerp aan de gestelde wettelijke criteria voldoet, kan ook BBTqs ingezet worden. Binnen BBTqs is in één oogopslag op uw beeldscherm te zien aan welke eisen uw ontwerp dient te voldoen en kunt u, indien nodig, uw ontwerp gelijktijdig aanpassen.

“De methodiek is vanwege de intelligente synchronisatie van gegevens tussen de verschillende applicaties dé tool die het toets- en toezichtproces efficiënt maakt”.

Het gebruik van BBTqs resulteert in het op de achtergrond en binnen BBTreview voordefiniëren van een groot deel van de bouwplantoetsing. Zodoende dient een groot deel van de geconstateerde aspecten alleen nog een definitieve beoordeling te krijgen van de bouwplantoetser binnen BBTreview.

Vanuit BBTreview wordt de toezichthouder aangestuurd. Met behulp van BBTcontrol is hij in staat adequaat toezicht te houden en de aspecten vastgesteld door BBTreview in het werk te monitoren, beoordelen en vast te leggen.

Door deze intuïtieve samenwerking binnen de methodiek BBTonline kunt u zaken binnen uw eigen organisatie houden waardoor u processen overzichtelijk houdt mét als resultaat dat u vanuit uw kennis en expertise zaken toetst, controleert en vastlegt en uiteindelijk uw kwaliteit borgt.

BBTonline geschikt voor:

Aannemers                                                Architecten
Bouwadviseurs                                         Bouwinspecteurs
Bouwkundig tekenaars                           Bouwplantoetsers
Projectontwikkelaars                               Woningcoöperaties

BBTonline is uiteraard klaar voor de toekomstige Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). De methodiek is toepasbaar binnen elk te kiezen instrument. Het stelt u in staat de conformiteit van het bouwwerk aan de voorschriften van het Bouwbesluit te beoordelen en vast te leggen!

Afhankelijk van de fase waarin het bouwwerk zich bevindt, kunt u gebruik maken van de onderstaande applicaties:
BBTqs (quality scan): waarbij het ontwerp centraal staat. Zeer toepasbaar om het ontwerpproces te versnellen en de kwaliteit van het ontwerp te optimaliseren.
BBTreview: waarbij de regelgeving centraal staat. Zeer toepasbaar om bouwplannen gestructureerd en efficiënt te toetsen (borgen) aan het Bouwbesluit.
BBTcontrol: waarbij het te realiseren bouwwerk centraal staat. Zeer toepasbaar om risicogestuurd vanuit de bouwplantoetsing aspecten in het werk te controleren en vast te leggen.
BBTpm (procesmanagement): waarbij de regelgeving en wetgeving centraal staan. Alleen toepasbaar voor de kwaliteitsborger (toekomstige Wkb) om uiteindelijk te komen tot een “Dossier bevoegd gezag”.

Nieuwsgierig naar de methodiek BBTonline klik hier