BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Bent u een ambassadeur voor het borgen van de bouwkwaliteit?

niemand-wil-veranderenNu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de afrondende fase nadert, zien we de contouren van de toch wel legendarische Wet vorm krijgen. Ook op het landelijke nieuws en op diverse sites van de social media is dit niet onopgemerkt gebleven. Vanuit de diverse lagen uit de bouwwereld vinden betrokkenen dat ze hun meningen moeten ventileren wat vervolgens leidt tot uiteenlopende berichten over kwaliteitsborging.

Hier een kleine greep uit de artikelen:

Pilot in Den Haag proef met zelf regelen toezicht bouw toont risico’s,
Opstappen van VBWTN uit de Stuurgroep kwaliteitsborging in de bouw,
Tot aan het succes verhaal over de eerste Nederlandse woning door Plangarant onder private kwaliteitsborging.

We merken dat door deze wisselende berichten, marktpartijen terughoudend blijven en geen stappen ondernemen om te starten met het inrichten van de processen om kwaliteit te borgen.

Het feit waar we op korte termijn in de bouw mee te maken krijgen is dat iedereen die betrokken is binnen het bouwproces zijn of haar verantwoordelijkheden moet nemen en processen moeten borgen.

Primair komt het erop neer dat het aan private partijen is om de wettelijke vereiste bouwkwaliteit en de nadere contractueel vastgelegde afspraken hierover te realiseren. Beoogd wordt een evenwichtig stelsel van private en publieke verantwoordelijkheden zodat de bouwconsument de bouwkwaliteit en de bouwprestaties krijgt waar hij recht op heeft en waar hij voor betaald.

Nieuw en spannend is dit niet want in principe doen we het al jaren zo. Alleen gaan we geen vergunning meer aanvragen maar moeten we achteraf door middel van een kwaliteitsdossier aantonen dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat wordt voldaan aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit. Hiermee gaat de rol van het gemeentelijke apparaat drastisch veranderen en komt deze (op termijn) misschien wel geheel te vervallen.

We zien dat er momenteel en de komende periode door diverse partijen initiatieven genomen worden om marktpartijen in beweging te krijgen door het geven van masterclasses en het organiseren van bijeenkomsten en congressen.Ambassadeurs-op-social-media

Persoonlijk zie ik deze groep initiatiefnemers als ambassadeurs voor het borgen van de bouwkwaliteit. Een ambassadeur is iemand die direct of indirect betrokken is bij het proces van het borgen van de bouwkwaliteit. Een rol die de komende tijd veel tijd en energie gaat kosten maar ze hebben het erg graag voor over. Ze hebben maar één doel en dat is ervoor te zorgen dat het imago van de bouw verbeterd wordt en dat alle betrokken partijen die zelf verantwoordelijk zijn voor de bouwkwaliteit hun processen efficiënt en optimaal gaan inrichten, wat leidt tot tijdwinst en kostenbesparing.

Bent u net als wij een van die ambassadeurs en ziet u net als wij kansen en mogelijkheden binnen het borgen van de bouwkwaliteit, neem dan deel aan of bezoek het Beursplein borgen van de bouwkwaliteit dat BBTonline, in samenwerking met diverse partijen organiseert op 1 november 2016 in Theaterrestaurant Applaus van de Efteling.

Het Beursplein is informeel en laagdrempelig zodat het uitnodigend en interessant is voor zoveel mogelijk partijen binnen het bouwproces. Uiteindelijk willen we de nu nog zoekende marktpartijen een helpende hand bieden door middel van het delen van onze praktijkkennis en praktijkervaringen.

MailAmbassadeurs voor de Beursplein zijn:

  • Buro BOV
  • Nieman Kwaliteitsborging
  • Economie & Ruimte
  • KIWA
  • QNP
  • ROWIQ Advies
  • SKW Certificatie
  • Stichting IBK

Kortom: waarom moeilijk doen als het samen makkelijker gaat.