BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Behandeling Wkb in de Tweede Kamer 2e termijn

De tweede termijn inzake de behandeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staat gepland! Donderdag 16 februari vanaf
19:30 uur is een half uur gereserveerd. Slechts een half uur terwijl in de eerste termijn men er na ruim vier uur
nog niet uitkwam. Wat is er achter de schermen in de Tweede Kamer gebeurt vraagt u zich dan wellicht af?

Pieter Plass, algemeen directeur van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding, heeft op LinkedIn in vier opties
een heldere analyse weer gegeven over wat er tijdens dit halve uur zou kunnen gebeuren.

Optie 1: Het is rond! Achter de schermen is er voldoende overleg geweest en het is nu eigenlijk dan ook afhameren
van het wetsvoorstel. Er wordt na afloop een borrel gedronken en men kan de messen gaan slijpen voor de verkiezingscampagne.

Optie 2: Er zijn nog de nodige amendementen, nog steeds is er de nodige verdeeldheid tussen de diverse partijen, en gelet op de complexiteit roept het nog zo veel vragen op over de pilots, capaciteit, leges, kosten etc. dat dit voor de verkiezingen geen bevredigend resultaat gaat opleveren. In dit halve uur wordt besloten het dossier over de verkiezingen heen te tillen, hetgeen zeker een jaar vertraging gaat opleveren. Kortom terug naar de tekentafel en van voor af aan opnieuw beginnen.

Optie 3: Alleen de verzwaarde aansprakelijkheid wordt doorgevoerd. Dus alleen de aanpassing van het Burgerlijk Wetboek wordt doorgevoerd maar de aanpassingen in bestuursrechtelijke zin in de Wabo blijft nog achterwege.
Dit betekent ook dat de rol van BWT blijft zoals deze is, en de kwaliteitsborgers, instrumentbeheerders en ZBO nog niet aan slag hoeven.

Optie 4: Daar hebben we de glazen bol voor nodig alleen heb ik daar nog geen scherp beeld in gezien.

We moeten dus maar afwachten wat er beslist gaat worden a.s. donderdag.