BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Behandeling Wetsvoorstel kwaliteitsborging het vervolg

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft sinds enkele weken de portefeuille van Minister Blok overgenomen
(nadat Minister Blok op zijn beurt de portefeuille van de “opgestapte” Minister van der Steur heeft overgenomen).
Het eerste optreden van Minister Plasterk was de 2e termijn van de plenaire behandeling voor de Wkb. Een mooi dossier om mee
te beginnen. Binnen nog geen 40 minuten was dit debat alweer afgelopen.
Geconcludeerd kan toch wel worden dat de Wkb waarschijnlijk voldoende steun krijgt voor een nieuw stelsel voor het borgen
van de bouwkwaliteit. Hiermee krijgen opdrachtgevers een sterkere positie en wordt de aansprakelijkheid van aannemers vergroot.

Minister Plasterk is positief over de effecten van het nieuwe stelsel. Hij verwacht minder bouwgebreken en lagere kosten.
De woordvoerders zijn blij met de verbetering van de positie van consumenten.

Samenvatting van de 2e termijn kunt u vinden onder volgende link 

Kortom dinsdagmiddag 21 februari rond de klok van 15.00 uur zal de stemming plaatsvinden binnen de Tweede Kamer en als de
meerderheid voor is, hebben we de grootste drempel gehad en zal de Wet vervolgens worden voorgelegd aan de Eerste Kamer.
Binnen welke termijn dit zal gaan plaatsvinden is nog niet duidelijk maar dat weten we snel genoeg na morgen.