BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

BBTonline wenst u fijne feestdagen en een kwalitatief 2017

Wilt u tijdens de ontwerpfase controleren of zaken voldoen aan de bouwregelgeving of
wilt u een volledige bouwplantoetsing doen?

BBTonline is ook in 2017 de methodiek die hiervoor optimaal ingezet kan worden.

BBTqs is een applicatie die optimale ondersteuning biedt bij het controleren tijdens het ontwerpproces.

BBTreview is de applicatie waarmee 100% getoetst kan worden aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit.

Door de onderlinge samenwerking van de beide applicaties kan het toetsingsproces efficiënter worden ingericht waardoor het zowel een tijdsbesparing als een kostenbesparing op kan leveren.
Bovenal kan het de bouwkwaliteit bevorderen doordat faalkosten als gevolg van strijdigheden
met de bouwregelgeving al in een vroeg stadium geconstateerd kunnen worden.

Voor meer informatie bezoek onze website