BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

BBTonline start een pilot met de applicaties Quality Scan en Review

Met deze methodieken wordt de kwaliteit van uw bouwplan optimaal gewaarborgd. Tevens dragen ze bij aan een efficiënte werkmethodiek voor zowel bouwkundig ontwerpers als bouwplantoetsers. Er zijn 2 varianten:
Quality Scan (qs) : ondersteunt de bouwkundig ontwerper door het ontwerp centraal te stellen.
Review : het (logisch) vervolg op qs, benadert het bouwplan vanuit de bouwregelgeving.

Met deze pilot willen we de methodiek qs in de praktijk testen en met name de koppeling en samenwerking met Review. Deze 22 pilot zal worden uitgevoerd door Nieman raadgevende ingenieurs die we hiervoor benaderd hebben vanwege de onderlinge contacten en de ruime ervaring binnen het toetsen van bouwplannen. Met beide methodieken, die gebaseerd zijn op BRL 5019, lopen we vooruit op de “Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen”.

Als de pilot is afgerond en na evaluatie zal qs beschikbaar zijn voor iedereen die zich bezig houdt met bouwkundig ontwerpen of aanverwant.