BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

BBTonline Beursplein “Borgen van de bouwkwaliteit” verschuift naar andere datum

In verband met de onduidelijkheden met betrekking tot de plenaire vergadering over de Wet kwaliteitsborging in de 2e Kamer, hebben we besloten om het Beursplein dat op 1 november in het Theaterrestaurant van de Efteling gepland stond tot een nader te bepalen datum (eind januari – begin februari 2017) door te schuiven.

Indien u toch wilt weten wat uw kansen en mogelijkheden zijn om uw bouwkwaliteit te borgen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

We willen Kiwa, Nieman Kwaliteitsborging, QNP, ROWIQ Advies, SKW Certificatie, Stichting iBK en Buro BOV bedanken voor hun toegezegde medewerking en belangstelling en we rekenen opnieuw op ze als te zijner tijd het BBTonline Beursplein wel doorgang vindt. Zij zien namelijk (net als wij) het belang in om, als ambassadeurs voor het borgen van de bouwkwaliteit, marktpartijen die straks betrokken zijn bij de kwaliteitsborging, nu al te voorzien van informatie zodat ze relevante praktijkkennis en -ervaring op kunnen doen.BBTonline1

Door nu het borgen op te gaan pakken kunt u kosten reduceren,
processen efficiënter inrichten en uiteindelijk de bouwkwaliteit verhogen.
Dat is toch waar we het voor doen ??