BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

BBTonline en ROWIQ ADVIES starten vanaf september met de Roadshow

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, ook wel private kwaliteitsborging geheten, gaat in werking treden voor bouwwerken die vallen in gevolgklasse 1. Onder private kwaliteitsborging wordt verstaan dat de initiatiefnemer het bouwproces zodanig organiseert dat voldoende gewaarborgd wordt dat het eindresultaat voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Om de markt op de hoogte […]

Handreiking Bouwbesluit & woning

De handreiking leert de lezer om te gaan met het Bouwbesluit (welke voorschriften zijn voor mijn bouwproject van toepassing en welke niet?), geeft uitleg aan de bedoeling van het voorschrift en bespreekt de consequenties van de toepassing. De handreiking is hier te downloaden…  

Uitgangspunten & doelstelling

Vanuit de gedachte “als je het eenvoudig maakt dan is het niet zo ingewikkeld” is de methodiek BBTonline ontwikkeld…

Methodiek BBTonline

De methodiek BBTonline is ontwikkeld door professionals met een ruime praktijkervaring op het gebied van bouwregelgeving en brede kennis van automatisering…

Eenvoudig in gebruik

BBTonline wordt gepresenteerd in één overzichtelijk scherm…

Efficiënt & kostenbesparend

Vanuit BBTqs waarmee u eenvoudiger tot een doeltreffender bouwkundig ontwerpt komt, worden alle bevindingen en toelichtingen automatisch gesynchroniseerd in BBTreview…