BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Aannemers opgelet! Meer aansprakelijkheid door wijziging Burgerlijk Wetboek

bron: Instituut voor Bouwkwaliteit (IBR) – Evelien Bruggeman De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigt het Burgerlijk Wetboek op een aantal punten. Niet al deze wijzigingen zijn “dwingendrechtelijk van aard”, of wel, van een deel van de BW-wijzigingen kan en mag contractueel worden afgeweken. Het Instituut voor Bouwkwaliteit geeft een […]

Efficiëntie, het toetsingsproces en de WKB…

Door de komst van de Wet kwaliteitsborging zal de preventieve bouwplantoetsing bij de gemeente komen ter vervallen. Hierdoor dienen private partijen dit zelf op te gaan pakken en aantoonbaar te maken dat het uiteindelijke gebouwde object met gerechtvaardigd vertrouwen voldoet aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit. Het toetsingsproces gaat […]

Hoe onafhankelijk kan en moet onafhankelijk zijn…

Artikel van Haje van Egmond in omgeving in de Praktijk In de discussie rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is de positie van de kwaliteitsborger al vanaf het begin een discussie. Was het oorspronkelijk nog de bedoeling om een kwaliteitsborger zijn werk te laten doen vanuit een ‘onafhankelijke positie’, […]

Roadshow Kwaliteitsborging – Gewoon Doen

Ik zie u al denken van daar heb je weer zo’n clubje dat mij gaat vertellen wat ik moet doen met kwaliteitsborging. Of nog beter dat ze u vertellen wat vooral niet te doen omdat zij het voor u doen. U heeft ergens wel gelijk maar er is een groot […]

slide

Wet kwaliteitsborging: stand van zaken

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, hoe zat het ook alweer: Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de […]

slide

Wet Kwaliteitsborging door de Tweede Kamer

bron site Ibk artikel van Hajé van Egmond Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Tegen stemden PVV, Groen Links, Partij voor de Dieren, CU, 50plus, SP en Bontes / Van Klaveren. De overige partijen stemden voor. […]

slide

Behandeling Wetsvoorstel kwaliteitsborging het vervolg

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft sinds enkele weken de portefeuille van Minister Blok overgenomen (nadat Minister Blok op zijn beurt de portefeuille van de “opgestapte” Minister van der Steur heeft overgenomen). Het eerste optreden van Minister Plasterk was de 2e termijn van de plenaire behandeling voor de Wkb. Een mooi dossier om mee […]

slide

Behandeling Wkb in de Tweede Kamer 2e termijn

De tweede termijn inzake de behandeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staat gepland! Donderdag 16 februari vanaf 19:30 uur is een half uur gereserveerd. Slechts een half uur terwijl in de eerste termijn men er na ruim vier uur nog niet uitkwam. Wat is er achter de schermen in de Tweede Kamer gebeurt […]

slide

“Kiwa BSK – BBTonline bouwplantoetser” (Bedrijf Specifiek Keurmerk)

Het keurmerk voor private partijen die bouwplannen toetsen Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de afrondende fase nadert, zien we de contouren van de toch wel legendarische Wet vorm krijgen. Het feit waar we op korte termijn in de bouw mee te maken krijgen is dat iedereen die betrokken is […]

slide

Behandeling Wkb in de Tweede Kamer

Wordt 2017 het jaar waarin we eindelijk duidelijkheid krijgen over de Wet kwaliteitsborging? Op 18 januari was de plenaire behandeling van de Wet binnen de Tweede Kamer. Vol verwachting hebben we de plenaire vergadering aanschouwd. Het was als een film zonder eind. Belangrijkste punten die besproken zijn waren: de veel te hoge […]