BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Roadshow Kwaliteitsborging – Gewoon Doen

Ik zie u al denken van daar heb je weer zo’n clubje dat mij gaat vertellen wat ik moet doen met kwaliteitsborging. Of nog beter dat ze u vertellen wat vooral niet te doen omdat zij het voor u doen. U heeft ergens wel gelijk maar er is een groot […]

Wet kwaliteitsborging: stand van zaken

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, hoe zat het ook alweer: Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de […]

slide

Wet Kwaliteitsborging door de Tweede Kamer

bron site Ibk artikel van Hajé van Egmond Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Tegen stemden PVV, Groen Links, Partij voor de Dieren, CU, 50plus, SP en Bontes / Van Klaveren. De overige partijen stemden voor. […]

Behandeling Wetsvoorstel kwaliteitsborging het vervolg

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft sinds enkele weken de portefeuille van Minister Blok overgenomen (nadat Minister Blok op zijn beurt de portefeuille van de “opgestapte” Minister van der Steur heeft overgenomen). Het eerste optreden van Minister Plasterk was de 2e termijn van de plenaire behandeling voor de Wkb. Een mooi dossier om mee […]

Behandeling Wkb in de Tweede Kamer 2e termijn

De tweede termijn inzake de behandeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staat gepland! Donderdag 16 februari vanaf 19:30 uur is een half uur gereserveerd. Slechts een half uur terwijl in de eerste termijn men er na ruim vier uur nog niet uitkwam. Wat is er achter de schermen in de Tweede Kamer gebeurt […]

slide

“Kiwa BSK – BBTonline bouwplantoetser” (Bedrijf Specifiek Keurmerk)

Het keurmerk voor private partijen die bouwplannen toetsen Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen de afrondende fase nadert, zien we de contouren van de toch wel legendarische Wet vorm krijgen. Het feit waar we op korte termijn in de bouw mee te maken krijgen is dat iedereen die betrokken is […]

Behandeling Wkb in de Tweede Kamer

Wordt 2017 het jaar waarin we eindelijk duidelijkheid krijgen over de Wet kwaliteitsborging? Op 18 januari was de plenaire behandeling van de Wet binnen de Tweede Kamer. Vol verwachting hebben we de plenaire vergadering aanschouwd. Het was als een film zonder eind. Belangrijkste punten die besproken zijn waren: de veel te hoge […]

Plenaire behandeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen woensdag 18 januari 2017

Het is dan eindelijk zo ver  de WKB gaat behandeld worden in de Tweede kamer   Volgens de huidige planning zal vanaf 14.05 uur tot 19.00 uur de plenaire behandeling plaatsvinden. Klik hier voor het programma. De behandeling is in de plenaire zaal en open voor publiek. Klik hier om de 2e Kamer te bezoeken Ook […]

BBTonline heeft een kleinigheidje voor u

Omdat we het waarderen dat u onze site bezoekt en onze nieuwsberichten leest willen we u bedanken. kijk hier => BBTonline kleinigheidje Namens het team van BBTonline wensen wij u Fijne feestdagen en een kwalitatief 2017

BBTonline wenst u fijne feestdagen en een kwalitatief 2017

Wilt u tijdens de ontwerpfase controleren of zaken voldoen aan de bouwregelgeving of wilt u een volledige bouwplantoetsing doen? BBTonline is ook in 2017 de methodiek die hiervoor optimaal ingezet kan worden. BBTqs is een applicatie die optimale ondersteuning biedt bij het controleren tijdens het ontwerpproces. BBTreview is de applicatie waarmee 100% getoetst kan worden aan de […]