BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

BBTonline aanbieding

      Omdat de feestdagen weer naderen en we ons feestelijke jaar goed willen afsluiten willen we nieuwe klanten verwelkomen met een mooie starters aanbieding. Wij bieden u een pakket aan zodat u op een efficiënte wijze uw bouwplannen kunt toetsen aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit. Een […]

De methodiek BBTonline

BBTonline is ontwikkeld door Buro BOV, dat al ruim 30 jaar actief is binnen de bouwbranche. Met haar specialisme ‘bouwregelgeving’ worden (onder andere) bouwplannen getoetst aan het Bouwbesluit. Om deze werkzaamheden efficiënt en eenduidig te kunnen uitvoeren, is vanuit de kennis en expertise de methodiek BBTonline ontstaan. Het borgen van […]

Roadshow Bouwen – Borgen – Besparen Gewoon doen !!

Een Roadshow bedoeld voor en door partijen die eigen bouwkwaliteit willen borgen Tijdens deze informatieve middag wordt u meegenomen om samen te kijken welke mogelijkheden er voor u en uw organisatie zijn met betrekking tot het borgen van uw bouwkwaliteit. Deelnemende partijen aan deze Roadshow zijn:   Door nu te starten wordt u […]

Debat over kwaliteitsborging in de bouw (verslag)

bron: Eerste Kamer der Staten Generaal. 4 juli 2017 De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met dit wetsvoorstel komt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de preventieve toetsing door het bevoegd gezag aan de bouwtechnische […]

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen de totstandkoming:

We naderen de eindfase van de totstandkoming van de “legendarische” Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen. Maar hoe ontstaat een wet eigenlijk en wat is de procedure? Hoe verloopt de procedure dan met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? bron: Rijksoverheid.nl  Hoe komt een wet tot stand stap voor […]

slide

Roadshow 2017 Kwaliteitsborging

Op 13 juni zijn we in het Evoluon te Eindhoven gestart met de Roadshow Kwaliteitsborging Gewoon Doen!! De deelnemers werden in de lobby van het Evoluon door Frank Goossens (Commercieel directeur) BBTonline, ontvangen waarna men onder het genot van een goed verzorgde, gezonde lunch ruimte had om met elkaar kennis […]

Roadshow Kwaliteitsborging – Gewoon Doen

Een roadshow bedoeld voor en door partijen die kwaliteit borgen Tijdens 4 informatieve middagen wordt u meegenomen om samen te kijken welke mogelijkheden er voor u en uw organisatie zijn met betrekking tot kwaliteitsborging en het borgen van uw kwaliteit. Deelnemende partijen aan deze Roadshow zijn: Door nu te starten zult u een belangrijke […]

Aannemers opgelet! Meer aansprakelijkheid door wijziging Burgerlijk Wetboek

bron: Instituut voor Bouwkwaliteit (IBR) – Evelien Bruggeman De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigt het Burgerlijk Wetboek op een aantal punten. Niet al deze wijzigingen zijn “dwingendrechtelijk van aard”, of wel, van een deel van de BW-wijzigingen kan en mag contractueel worden afgeweken. Het Instituut voor Bouwkwaliteit geeft een […]

Efficiëntie, het toetsingsproces en de WKB…

Door de komst van de Wet kwaliteitsborging zal de preventieve bouwplantoetsing bij de gemeente komen ter vervallen. Hierdoor dienen private partijen dit zelf op te gaan pakken en aantoonbaar te maken dat het uiteindelijke gebouwde object met gerechtvaardigd vertrouwen voldoet aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit. Het toetsingsproces gaat […]

Hoe onafhankelijk kan en moet onafhankelijk zijn…

Artikel van Haje van Egmond in omgeving in de Praktijk In de discussie rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is de positie van de kwaliteitsborger al vanaf het begin een discussie. Was het oorspronkelijk nog de bedoeling om een kwaliteitsborger zijn werk te laten doen vanuit een ‘onafhankelijke positie’, […]