BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Archief voor Maand: mei 2016

slide

Private kwaliteitsborging in het buitenland

Zoals wellicht bekend is het Wetsvoorstel inzake de Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 15 april naar de Tweede Kamer gezonden. In dit kader is namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek verricht naar hoe dit geregeld is in de ons omringende landen (Duitsland, Engeland en Wales, Frankrijk, […]