BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Archief voor Maand: februari 2016

To be or not to be that’s the question

Gaan we het dan eindelijk horen vanuit Den Haag? Minister Blok zal op woensdag 16 maart toelichting geven aan de 2e kamer over de stand van zaken Wetsvoorstel Kwaliteitsborging.

Wat is Gevolgklasse 1?

Gevolgklasse 1, korte definitie Tot gevolgklasse 1 wordt gerekend bouwen en verbouwen van vergunningsplichtige bouwwerken die behoren tot gevolgklasse 1 als bedoeld in de Eurocodes, voor zover voor het gebruik van die bouwwerken geen melding of vergunning brandveilig gebruik nodig is en de hoogte niet meer dan 20 meter is. Tevens mag geen sprake zijn van […]