BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

Archief voor Maand: januari 2016

Kwaliteitsborging… geen ontkomen aan!

2016 wordt voor wat betreft de Wet kwaliteitsborging in de bouw een spannend jaar. Dit jaar wordt namelijk duidelijk hoe de wet er uit komt te zien. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen worden een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de functie ‘kwaliteitsborger’ geïntroduceerd. Wie de […]

Instrumenten (in ontwikkeling) voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Momenteel zijn er diverse pilots, vooruitlopend op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, gaande. De bedoeling is dat er ervaring wordt opgedaan, met name over het toegepaste instrument. Deze pilots worden uitgevoerd op basis van (in ontwikkeling zijnde) instrumenten. Op de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit staat een overzicht van de […]