BBTonline - Postbus 655 - 4870 AR Etten-Leur

(076) 504 04 32 info@bbtonline.nl

KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

BBTonline ondersteunt van ontwerp tot en met oplevering Meer Informatie

BBTonline: de methodiek

BBT qs - quality scan

... waarbij het ontwerp centraal staat. Zeer toepasbaar door de architect om het ontwerpproces te versnellen en de kwaliteit van het ontwerp te optimaliseren.

Featured Image

BBT review

... waarbij de regelgeving centraal staat. Zeer toepasbaar door de bouwplantoetser om bouwplannen gestructureerd te toetsen (borgen) aan het Bouwbesluit.

Featured Image

BBT control

... waarbij het te realiseren bouwwerk centraal staat. Zeer toepasbaar door de aannemer om risicogestuurd het werk te controleren en vast te leggen.

Featured Image

BBT pm - procesmanagement

... waarbij de regelgeving en wetgeving centraal staan. Alleen toepasbaar door de kwaliteitsborger om uiteindelijk te komen tot een “Dossier bevoegd gezag”.

BBTonline en borging van uw bouwkwaliteit

Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd. Dit betekent dat voor bepaalde categorieën bouw- werken gebruik gemaakt wordt van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging om te waarborgen dat aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Marktpartijen zijn nu zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke eisen. De gemeente kijkt niet meer naar de bouwtechnische aspecten (vooraf) en voert geen controles meer uit tijdens de bouw. In plaats daarvan komt er een nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin bijvoorbeeld de aannemer of de architect de kwaliteitsborger zou kunnen zijn. De gemeente controleert bij het afgeven van een vergunning voor het bouwen of wordt gewerkt met een toegelaten methode voor kwaliteitsbewaking (instrument), toegepast door een daartoe gerechtigde kwaliteitsborger. Ook blijft de gemeente toetsen aan de lokale welstandseisen, het bestemmingsplan en de veiligheid voor de omgeving.

BBT qs

BBTqs (quality scan): waarbij het ontwerp centraal staat. Zeer toepasbaar door de architect om het ontwerpproces te versnellen en de kwaliteit van het ontwerp te optimaliseren.

BBT review

BBTreview: waarbij de regelgeving centraal staat. Zeer toepasbaar door de architect (maar eventueel ook door de aannemer) om bouwplannen gestructureerd en efficiënt te toetsen (borgen) aan het Bouwbesluit.

BBT control

BBTcontrol: waarbij het te realiseren bouwwerk centraal staat. Zeer toepasbaar door de aannemer (maar eventueel ook door de architect) om risicogestuurd vanuit de bouwplantoetsing aspecten in het werk te controleren en vast te leggen.

BBT pm

BBTpm (procesmanagement): waarbij de regelgeving en wetgeving centraal staan. Alleen toepasbaar door de kwaliteitsborger om uiteindelijk te komen tot een “Dossier bevoegd gezag” (het opleverdossier).

Services

BBTonline

Buro BOV is al ruim 30 jaar actief binnen de branche met (onder andere) het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit. Om dit proces efficiënt en eenduidig te kunnen doen, is vanuit de kennis en expertise de methodiek BBTonline ontwikkeld. Hierdoor heeft Buro BOV zich ontwikkeld tot een totaal-aanbieder op het gebied van bouwplan...

Lees meer

BBTonline: de methodiek

Vanaf 2019 zal, als gevolg van de Wet Kwaliteits- borging voor het Bouwen (Wkb), de intensiteit van toetsen en toezicht toenemen. In plaats van de gemeente zal een kwaliteitsborger het bouwproces integraal volgen om bij oplevering van het bouwwerk te verklaren dat uw bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet. De kwaliteitsborger oordeelt over de ...

Lees meer

Kiwa BSK-BBTonline

Kiwa en BBTonline hebben een certificaat ontwikkeld voor organisaties die gebouwontwerpen en de realisatie hiervan toetsen volgens de certificatie richtlijn “KIWA BSK-BBTonline”. Met dit certificaat toont u aan dat u een kwaliteitsborger bij een deel van zijn taken optimaal kunt ondersteunen, waardoor processen efficiënter worden ingericht ...

Lees meer

Werken bij BBTonline

BBTonline is regelmatig op zoek naar talentvolle, ambitieuze medewerkers (met werkervaring) die kunnen bijdragen aan de groei en winstgevendheid van ons bedrijf. Intelligente, 'stevige' persoonlijkheden die resultaatgericht te werk gaan en onze projecten tot een succes weten te maken.

Stuur e-mail